کاریزما چیست؟

کاریزما از واژه‌ای یونانی خاریسما گرفته‌ شده است و در فرهنگ لغات این‌ چنین معنی می‌شود:

کاریزما مجموعه رفتارها و ویژگی‌هایی از اطمینان، نعمت و برکت است که فرد با این ویژگی‌ها جذاب و اثرگذار دیده می‌شود. درگذشته کاریزما به‌ دور از مثبت یا منفی بودن این اثرگذاری اتفاق عجیبی به نظر می‌رسید. و همیشه این سوال مطرح می شود.که چطور چنین افرادی بر تعداد افراد بسیاری چنین اثری می‌گذارند ؟

 

پیام مدیر مجموعه : ( علیرضا سروری )

با تلاش تیم متخصص سایت و یاری خداوند قصد داریم یکی از برترین سایت‌های آموزشی کشور را برای ساخت و پرورش رهبران تاثیرگذار برای رشد و آبادنی کشور، با توجه به تبیین گام دوم انقلاب به وجود آوریم. همه تلاش تیم ما خدمات رسانی باکیفیت به ایران و ایرانی می‌باشد.

روحیه کاریزماتیک
ذهن کاریزماتیک

چرا کاریزماتیک باشیم؟

اینطور به نظر می رسد که افرادی که شخصیت کاریزماتیک دارند انسان‌های مغروری هستند. ولی باید به شما بگویم که اینطور نیست، آنان مغرور نیستند بلکه افرادی هستند که اعتماد به نفس بالایی دارند و همین امری خجالتی بودن و برقراری ارتباط موثر و تاثیر گذاری بر دیگران را برای آنان راحت می‌کند.

مردم با دیدن اعتماد به نفس بالای شما میل پیدا می‌کنند که به شما نزدیک شوند و این امری است که افراد کاریزماتیک را از دیگران متمایز می کند.

بنابراین با توجه به آنچه در وب سایت گفته می‌شود، یک فرد می‌تواند چهره‌ای کاریزماتیک داشته باشد و این امر به هیچ عنوان ذاتی و مختص افراد خاص نیست.